Årsmøte GSSK

Årsmøte GSSK 5/3-2019 , klokka 18.00
Kantina i Sundsfjord , velkommen