Om klubben

GENERELT OM KLUBBEN
Klubben ble stiftet i 1980 med Gildeskål som geografisk område, men innbyggere i andre kommuner kan også søke om medlemskap. Pr. i dag har vi 30 medlemmer, de fleste fra Gildeskål, men også noen fra andre kommuner. Blandt medlemmene er det 3 damer og 1 mann som juniorer.

Våre medlemmer varierer fra meget gode skyttere til heller dårlige, men alle bør synes det er artig å skyte og delta i et miljø som både er sosialt og faglig. Klubben utgir et sesonghefte hver vår med informasjon om aktiviteter, ledelse, nyheter, regelverk o.s.v. I tilleg er det med annonser fra våre sponsorer. Klubbens økonomi er ganske god med noe penger i Gildeskål Sparebank og ingen lån

MÅLSETTING
Klubben skal som idrettsorganisasjon fremme skyting som sportsgren på hobby og konkurransenivå, samt å legge treningsforholdene til rette for nye og gamle medlemmer på godkjent skytebane.
Klubben skal rekruttere ungdom som medlemmer, opprettholde kompetanse og autorisasjon for dommere og skyteledere og kurse medlemmene i sikkerhet og skyteteknikk.

VIRKSOMHET
Klubben har 6 åpne stevner årlig med god deltakelse fra andre klubber. Det er treningskvelder hver onsdag i sommerhalvåret.
Det er kansje noen som tror at vi er en gjeng galninger som flyr rundt i Breivikdalen med flammende seksløpere og cowboyhatt, men det er slett ikke tilfelle. All skyting foregår under streng ledelse av godkjente skyteledere og dommere. Spesielt unge skyttere og nye medlemmer blir meget godt passet på. Alle nye medlemmer skal ha sikkerhetskurs.

BANE
Klubben har politigodkjent skytebane i Breivika med standplass, feltbane og klubbhytte. Vi prøver å vedlikeholde hytte og bane på dugnad kombinert med trening og sosialt samvær.

DOMMERE
Klubben har 3 sertifiserte dommere på NM-nivå.

KURS
Klubben arrangerer både sikkerhetskurs/nybegynnerkurs og kurs i skyteteknikk. Voksne betaler kr.50 pr.kurs, juniorer gratis.

Mailadresse: gssk@gildeskaalssk.com