Årsmøtet utsettes!

Da utsettes årsmøtet i GSSK , NIF gir dispensasjon til 15 juni..
Vi følger med å ser hvordan utviklingen er… Aprilfelten får vi komme tilbake , men der kommer vi sikkert til å utsette…
Vi kommer tilbake til årsmøtet og stevnet når vi vet mere.

Mvh
Styret GSSK